Ambar-Ayniyat Birimi
25 Haziran 2020

Döner Sermaye ve Genel Bütçe hesapları, Ayniyat-Ambar biriminde görev yapan personelimizin üstün gayretiyle (Mesai içinde ve dışında çalışarak) Döner Sermaye Saymanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına bildirilmektedir. Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde; Demirbaş, tüketim(Kırtasiye, Hırdavat, İnşaat ve Diğer Tüketim Malzemeleri gibi), Eczane ve Tıbbi Sarf Depoları 4 gruba ayrılarak, söz konusu birimlere Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri görevlendirilmesi yapılmıştır.Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri; Demirbaş, tüketim, Eczane ve Tıbbi sarf depoları malzemeleri Başhekim adına muayene usulüne uygun şekilde teslim almaya, teslim etmeye, kullanılmaya verileyen malzemeleri muhafaza etmek ve hesapları vermek zorundadır. Hastanemiz; Demirbaş ve Tüketim depoları (Hastane bünyesinde ve Sanatoryum Ek binasında) kalite birimi standartları ölçüsünde dizayn edilmektedir.Ayrıca kullanım nedeniyle yıpranan ve arızalanıp, tamir maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanılmaz hale gelen demirbaş malzemeler (döner sermaye ve genel bütçe) Genel bütçeden hurdaya ayrılan malzeme ise satılmak üzere, Sanatoryum ek binaya yerleştirilmektedir.Taşınır Mal Yönetmeliğine göre defter kayıtlarımızı bilgisayar ortamında tutulmaktadır.Taşınır Mal Yönetmeliği (Ayniyat Yönetmeliği) Çerçevesinde Ayniyat Saymanları veya Taşınır Kayıt ve kontrol yetkilileri doğrudan Harcama Yetkilisine (Hastanemizde Başhekim) bağlı olup, Döner Sermaye Mevzuatında ise Başhekim ve Hastane Müdürlüğüne bağlıdır.