Ziyaret Saatleri ve Kuralları
17 Mart 2022Ziyaret Saatleri ve Kuralları

Sağlık Bakanlığımızın 07.06.2020 tarihinde yayımladığı “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alına­cak Tedbirler” genelgesi uyarınca hastanemizde uygulanacak hasta ziyareti kuralları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:Tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler konusundaki işbirliğiniz ve hassasiyeti­niz için teşekkür ederiz.

  • Hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımızı ziyaret 13-:00-14:00 ve 19:00-20:00 saatleri arasında yapılmak­tadır.
  • Ziyaret saatinde, hastamızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla sadece 1 (bir) kişinin ziya­retine izin verilecektir.
  • COVID Servisinde  yatarak tedavi gören hastaları­mız ziyaret edilmeyecektir. Hastalarımız hakkında ilgili klinikten bilgi  telefon ile alınabilecektir.Tıbbi gereklilik dışında hasta refakatine müsaade edilmeyecektir.