Mutemetlik Birimi
25 Haziran 2020

 Mutemetin Görevleri

  1. Tüm Personelin maaş kıdem ve ek ödeme ile ilgili evrakları hazırlamak.
  2. Personel bordrolarını hazırlayarak mevcut otomasyon sistemine girmek.
  3. Personele ait sosyal güvencelerinin takibi ve web ortamında S.G.K ya bildirmek.
  4. Diğer vergi ve harçları hesaplayarak ödenmesini sağlamak.