Arşiv Birimi
25 Haziran 2020

Dosyalara ait dosya içerik formları ile döküm formlarını kontrol etmek, hatalı ve eksik durumlarda ilgili birim arşiv sorumluları ile çalışarak eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak.
Kontrol işlemleri bittikten sonra arşive gidecek evrakları arşiv damgası ile damgalamak ve bunları arşiv klasörleri şeklinde tasnifleyerek, klasörlerin etiketleme işlemlerini yapmak.
Arşivde bulunan arşivlik malzemenin saklanması, korunması ile ilgili fiziksel şartların devamlılığını kontrol etmek.
Arşivden yapılan talepleri, evrakların ödünç verme işlemlerini ve takibin yapmak
Yukarıda sıraladığımız şekilde incelikli bir görev listesi bulunmaktadır. Arşiv memuru özetleyecek olursak kayıt işlemleri yapar ve kayıt altına aldığı dokümanları muhafaza eder