• tr
  • en
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Akseki Devlet Hastanesi
M.Kemal Atatürk

Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları

ZİYARET KURALLARI

Hastanemizde yatan hastaların yakınları tarafından ziyaretleri her gün 12:00/13:30 ve 18:00/19:00 saatleri arasında mümkündür

Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti kabul edilmemektedir.

Küçük çocukların sağlığı ve psikolojisi etkileneceğinden ziyarete alınması kabul edilmez.

Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla, ziyaretlerinde herhangi bir sebeple sakınca bulunan hastaların ziyaret edilmesi yasaktır.

Ziyaretçilerin hasta yataklarında oturmamaları ve hasta eşyasını kullanmamaları gerekir.

Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olamaz.

Hastalara öğünleri tedavilerine uygun olarak düzenlenmektedir bu nedenle dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir. Aynı zamanda dışarıdan getirilen yiyecekler bozularak hastane temizliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve hükümlüler

Cezaevi Yönetmenliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler.

Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izni verir. Kurum idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlisine aittir.

REFAKAT KURALLARI

Hastaların yanında refakatçi kalması, kurumda ağır hasta bakımını gerektiren hizmet birimi bulunmadığı takdirde ve tıbbi bir zorunluluk olması kaydıyla ilgili hekimin lüzum görmesi halinde mümkündür

Refakatçiler, mümkün olduğu ve lüzum gördüğü takdirde kurumun vereceği özel kıyafet ve kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler.

Refakatçiler hastanede kaldıkları müddetçe kendilerine verilen Refakatçi Kartını herkes tarafından görünecek bir şekilde takmak zorundadırlar. Bu kart takmayan refakatçiler personeller tarafından uyarılır

Kadın hastaların yanında erkek refakatçi kalamaz

Çocuk kliniklerinde refakatçi kadın olması tercih edilir.

Sürekli kalan refakatçilerinden iaşesi genel esaslar dâhilinde kurumca karşılanır

Ücretli hastaların refakatçilerinden Bakanlık fiyat tarifesine göre ücret alınır.

Refakatçiler, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdür.

Refakatçilere poliklinik kaydı olmadan sağlık hizmeti verilmez.

21-12-2013
410

Yararlı Linkler
BİRİMLERİMİZ